خدمات مجالس شفیعی توسط مرحوم محمد شفیعی در سال ١٣٢٨ تاسیس گردید و اكنون با بیش از ۶۰ سال سابقه كاری در این زمینه به ارائه خدمات تخصصی مرتبط با مجالس می پردازد.

این موسسه با اولویت دادن به سلیقه مشتری و با ارائه خدمات تخصصی كه با توجه به سابقه بالای خود به دست آورده سرویس متمایز را برای مشتریان خود به ارمغان آورده است.

طبخ غذا با طعم خانگی و در آشپزخانه اختصاصی و طراحی مراسم با تكنيكهای روز دنيا از سرویسهای خاصی است كه به طور پیوسته این موسسه در ارائه آن اهتمام ورزیده است.